تفاهم نامه اولیه جهت راه اندازی سیستم وای فای در شرکت گاز استان بوشهر

امروزه امر خطیر گاز رسانی به مناطق مختلف کشور عزیزمان بر عهده شرکت ملی گاز می باشد. این شرکت دارای زیر مجموعه های بسیاری در استان های گوناگون است که یکی از این زیر مجموعه ها شرکت گاز استان بوشهر می باشد. شرکت گاز استان بوشهر فعالیت خود را در دی ماه سال 1386 شروع نموده و از ابتدای سال 1387 با دریافت ردیف بودجه جداگانه عملیات اجرایی گاز رسانی را آغاز کرده است.

در همین راستا طبق تفاهم نامه همکاری بین شرکت گاز استان بوشهر و شرکت پتروسان کالانماد، مقرر شد تا اجرا و نصب آزمایشی سامانه وای فای در این مجموعه انجام گیرد. در حال حاضر دستگاه های مربوطه به صورت عملیاتی در اختیار این مجموعه قرار گرفته شده است و مقرر شد تا بازخوردهای نهایی آن طبق هماهنگی با بخش مدیریت IT تعیین و مشخص گردد.